Változások – a MAOE Képzőművészeti Tagozatának kiállítása

2020. november 24.

A szentendrei MANK Galériában hagyományosan megrendezendő, fizikai tárlat helyett idén digitálisan lesz látható a MAOE Képzőművészeti Tagozatának kiállítása 2020. november 25-től a MAOE és a MANK facebook oldalán, valamint utóbbi honlapján, az alkotomuveszet.hu oldalon.

Különös aktualitása van a Változások címet viselő kiállításnak, hiszen az idei évben sok minden alakult át, a világjárvány megváltoztatta megszokott életvitelünket, munkavégzésünket, magánéletünket – sőt, még a kortársművészettel való találkozásainkat is. 2020-ban a tárlat témája az eddigi tematikus kiállításokhoz képest sokkal erősebben kötődik a művész külső és belső világához, valamint az elmélkedésnek, az alkotásnak is új határokat szab. A Változások című tárlaton 49 művész alkotását láthatják az érdeklődők az online térben.
Az emberi lét érzékletesen kifejezi a változás és az állandóság párosának dinamikáját és ambivalens voltát is: az állandóságra törekvő ember egyrész tart az ismeretlentől, ugyanakkor az állandóság látszólagos biztonsága az életerőt pusztító monoton egyhangúsággá torzulhat. Számos író és filozófus is megfogalmazta már, hogy az élet lényege épp a változásokban, az új kihívások leküzdésében, a mozgásban van: megnyugvás és küzdelem egysége az élet, amely egyben örökös átalakulást is jelent. Mindenki másként éli át a nem várt és nem tervezett változást, mely egyrészt elszakít minket egymástól, másrészt az elszigeteltségben új utakat keresve össze is köt a többiekkel. Hérakleitosz egyik legtöbbet idézett töredéke a folyóhasonlat, amelynek lényege, hogy minden mozgásban van, azaz semmi sem marad változatlan.
Az online kiállítás folytatása a Kapcsolat (2013), a Duna (2014), a Szülőföld (2015), az Utak (2016), a Kapu (2017), a Család (2018) és az Ihlet (2019) című tárlatoknak. Idén nyolcadik alkalommal rendezik meg tehát MAOE meghívásos seregszemléjét.
A Változások című kiállításon 49 művész alkotását és a tematikához, vagy a beadott művéhez kapcsolódó írását, vagy idézetét láthattuk volna, ha a járvány nem szól közbe. Jelenleg sok más kiállításhoz hasonlóan csupán online változatban és a készülő katalógus által lesz élvezhető ez az anyag.
Az írások és az idézetek alapján sokféleképpen közelítették meg a témát a művészek. Voltak, akik a konkrét élethelyzetre, a járványra és ennek következményeire reflektáltak, a többség azonban inkább filozófiai vagy esztétikai szempontból vizsgálta a változás kérdését. Érdekes megfigyelni, hogy vizuális művészekről lévén szó, sokkal többen fókuszáltak a változás külső, látható jegyeire, mint annak metafizikai mibenlétére.
A 49 alkotó közül öt művész szakmai elismerésben is részesült a seregszemle alkalmával. A zsűri tagjai voltak Aknay János Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti tagozatának tagja, Sárkány Győző Érdemes Művész, grafikus, a HUNGART Egyesület elnöke, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének alelnöke, Varga-Amár László Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesület Képzőművészeti Tagozatának elnöke.
A díjazott művészek: Bereznai Péter festőművész, Hérics Nándor grafikusművész, Kovács Péter Balázs festőművész, Pirk László festőművész, Vásárhelyi Antal grafikusművész.

Kiállító művészek:
Aknay János, Aranyi Sándor, Baksai József, Bánföldi Zoltán, Bereznai Péter, Családi Kriszta, Dréher János, Drozsnyik István, Ifj. Durkó Zsolt, Erdős János, Guti J. Soma, Hérics Nándor, Kalmár János, Kammerlohr-Kováts László, Kelemen Dénes Lehel, Kiss Zoltán, Kovács Johanna, Kovács Péter Balázs, Lencsés Ida, Lipcsey György, Luzsicza Árpád, Magyar Gábor, Majoros Áron Zsolt, Matzon Ákos, Mayer Berta, Nagámi, Németh Árpád, Olescher Tamás, P. Boros Ilona, Pataki Tibor, Pirk László, Pistyur Imre, Puha Ferenc, Rényi Krisztina, Révész Ákos, Sárkány Győző, Segesdi Bori, Serényi H. Zsigmond, Székács Zoltán, Tamus István, Tóth Pitya István, Tuzson-Berczeli Péter, Vankó István, Varga-Amár László, Vásárhelyi Antal, Végh András, Veszeli Lajos, Zászkaliczky Ágnes, Zöld Anikó

Kurátorok:
Sárkány Győző Érdemes Művész, grafikus, a MAOE alelnöke,
Varga-Amár László Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a MAOE Képzőművészeti Tagozatának elnöke