Parkolás

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság:

Cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.

Telefon központi: +36 26 300 407

Telefon ügyeleti: +36 20 290 0190

Email: szeri@szentendre.hu

 

Parkolási ügyfélszolgálat:

Cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00-18.00, kedd és csütörtök zárva, szerda 11.00-16.00, péntek 8.00-13.00 óráig

Az április 1. előtti parkolással kapcsolatos ügyeket a Fehérházban (2000 Szentendre, Duna korzó 25. ) az Ügyfélszolgálaton kell intézni.

2022. április 1. után a parkolással kapcsolatos ügyek kizárólag a Rendészet parkolási ügyfélszolgálatán intézhetők.

Telefon: +36 26 300-407/parkolás

Email: parkolas.szeri@szentendre.hu

 

Vezetők:

Jámbor Ferenc (igazgató): jambor.ferenc@szentendre.hu

Fekete András (igazgatóhelyettes): fekete.andras@szentendre.hu

 

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság feladatai:

-Szentendre közigazgatási területén a parkolási rendszer üzemeltetését a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság látja el.

-A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.

-A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.

-Közreműködés a közterület, épített és természeti környezet védelmében.

-Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében.

-Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.

-Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

-Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

-Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.

-Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása felkészülési, védekezési, helyreállítás időszakában.

-Szentendre Város Önkormányzat és a gazdasági társaságai által szervezett rendezvények biztonsági terveinek elkészítése, felülvizsgálata.

-A rendezvény biztonsági tervben foglaltak végrehajtása, végrehajtatása, a biztonsági szempontok érvényesítése érdekében.

-Az Igazgatóság és a társadalmi és civil szervezetek közötti együttműködés szervezése és koordinálása.

A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot – a fenti keretek között – törvény, kormányrendelet és a fenntartó önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete csak olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.

 

Díjfizetési időszak

A városban a díjfizetési időszak: hétfőtől vasárnapig, a hét minden napján, hétvégén és ünnepnapokon is 9.00–20.00 óra között. A Városi Szolgáltató NZrt. (VSZ) kéri, hogy az autósok figyeljék a parkoló automatákon a díjfizetésről szóló tájékoztató táblákat.

Szentendre belváros két díjfizető zónára van bontva:

–   II. díjzóna 380.- Ft / óra

–   III. díjzóna 530.- Ft / óra

–   Buszok 2300.-Ft/óra

Jogszabály: 29/2018 (XII.17.)

Buszparkolók (mivel a belvárosba busszal behajtani tilos, ezért két buszparkoló van kijelölve):

• Paprikabíró nagyparkoló (11-es főút – Paprikabíró utca találkozásánál)
• Teátrum buszparkoló (Duna korzó – Rév utca kereszteződésénél)

 

Mobilparkolási lehetőség

Elsődleges díjfizetés parkoló automatából lehetséges, de kényelmi szolgáltatásként igénybe vehető mobiltelefonnal történő parkolás is. Erről a parkoló automaták oldalán található a mobilcégek tájékoztató matricája, illetve a parkolóhely aktuális zónakódja.

Mobilparkolási igénybevételénél fontos tudnivaló, hogy minden esetben meg kell várni a visszaigazoló smst a parkolási elindításáról. Amennyiben technikai probléma lépne fel, úgy kérjük, hívja saját mobilszolgáltatóját (Telenor, Vodafone, T-Mobile) az ingyenes ügyfélszolgálati számán.

 

Bérletek

A megvásárolható bérletekről kérje munkatársaink segítségét az ügyfélszolgálaton, telefonon, email-ben vagy személyesen.

 

Pótdíj

Amennyiben díjfizetés nélkül veszik igénybe a parkolóhelyek, úgy a parkoló ellenőr pótdíjfizetési felszólítást helyez el a gépjárművön.

Mentesül a megállapított pótdíj megfizetése alól az üzemben tartó, amennyiben igazolja, hogy

• a várakozási díj megfizetésének elmulasztása esetén a pótdíj megállapítását követő öt percen belüli időpontban, a kifizetett várakozási idő meghosszabbítása esetén
• egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő elteltét követő 5 percen belüli időpontban
• egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő elteltét követő 15 percen belüli időpontban érvényes parkolójeggyel rendelkezett.

 

Hatályos jogszabályok

• 1/1975. KPM-BM együttes rendelet
• 1988. évi I. törvény
• Szentendre Város Képviselő-testületének 23/2007. (IV.13.) sz. önk. rendelete

 

Parkolási információk:

Szentendre parkolás térkép jó Szentendre_Dijkoteles varakozasi teruletek es dijfizeto helyek 2023jav