Turisztikai szolgáltatói kérdőív- MIT TEHET A TURIZMUS SZENTENDRÉÉRT?

2020. december 16.

Szentendre város turizmusában is mély nyomokat hagyott a pandémia. Ez a helyzet újragondolásra késztet bennünket, hiszen legfontosabb célunk a helyi lakosság életminőségének javítása.

Egy város turisztikai szempontból csak akkor lehet sikeres, ha az ott élők is szeretnek benne lakni. A tervezett koncepció célja a lakosok és a turisták békés egymás mellett élésének megvalósítása.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az itt élők ismerjék és szeressék városunkat! Ez az egyik alappillére az új turisztikai koncepció kidolgozásának. a másik pillér az érintettek minél szélesebb körű bevonása, a helyi lakosság és szolgáltatók véleményének megismerése. Ezt egy többlépcsősre tervezett felméréssel kívánjuk feltárni: lakossági és szolgáltatói kérdőívekkel, kerekasztal- beszélgetésekkel, civil szervezetek és a turisztikában érdekelt cégek megkeresésével.

A kérdőívek eredményeinek feldolgozása irányt adhat különböző nézőpontok egymáshoz közelítéséhez.

Kérjük Önöket, hogy válaszaikkal segítsék munkánkat!

A kérdőíveket december 31-ig tudják kitölteni az alábbi linkeken.

Lakossági kérdőív >>

Vállalkozói kérdőív >>