Kulturált Települési Környezet Díj pályázati felhívás

2019. május 14.

Pest Megye Önkormányzata 2019-ben is meghirdeti a Kulturált Települési Környezet Díj pályázatot, mellyel a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét értékeli. A pályázat benyújtási határideje 2019. július 22.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kulturált Települési Környezet Díj adományozása tárgyában

 

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét.
Fentiek elismerésére 2019-ben is meghirdetésre kerül a „Kulturált Települési Környezet Díj” című pályázat.

A Díj elnyerésére jogosultak köre

Kulturált Települési Környezet Díj adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy
jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen
hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére
szolgál.

A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az előző három év során a
pályázaton helyezést értek el.

A díjból évente egy adományozható.

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

A pályaművek tartalmi bírálati szempontjai

A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak

aa) környezetfejlesztési aktivitás,
ab) az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,
ac) a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település karakterének a
megőrzése és kialakítása,
ad) kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés területén,
ae) a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke.

A pályázat formai követelményei

A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybekötött formában.
A szöveges munkarész gépelt, A/4-es vagy A/3-as formátumú dokumentáció lehet, amely tartalmazza
a településfejlesztési akció részletes leírását, valamint a település átnézeti térképét az összes
akcióterület bejelölésével. A leírásnak azokat a témaköröket kell érintenie, amelyek az akció
sikerességének elbírálásához szükségesek.

Az akció előzményeit, lebonyolítását, eredményeit és színvonalát bemutató fotódokumentáció
maximum A/4-es formátumú fényképből – esetleg rajzokból is – álljon, amely sikeres pályázat esetén
közlésre alkalmas. Amennyiben a pályázónak rendelkezésre állnak, a fotókat digitális formátumban is
kérjük benyújtani.

2
A pályaművek értékelése és döntés

A pályázatokat a Megyei Értéktár Bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság
értékeli, amely a pályázat helyszínén helyszíni szemlét is tarthat. A díj odaítélésére a Megyei Értéktár
Bizottság tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján.
A díj adományozásáról a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése dönt. A díj oklevél és plakett
formájában kerül átadásra.

A díj kiosztására a Megyenap alkalmából 2019 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen
kerül sor.

A pályázat benyújtási határideje

A pályázatot 2019. július 22-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre:

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.

A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:

„Kulturált Települési Környezet Díj 2019”

Felmerülő kérdéssel, problémával Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei főépítészhez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06-1-233-68-61; Fax: 06-1-233-68-90
Mobil: 06-20-9369-607
E-mail: panyiz@pestmegye.hu

Egyéb információk

A pályázaton eredményt elért pályaművek a média útján bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem
részesített pályaműveket a pályázó kérésére visszaadjuk. Azokat az eredményhirdetéstől számított
egy éven belül lehet átvenni személyesen a megyei főépítésznél.

Forrás: http://www.pestmegye.hu/hirek-altalanos/4094-kulturalt-telepulesi-kornyezet-dij-2019