Őri-Art galéria

Galériánk spirituális kezdete: 2020.08.08. Története azonban jóval korábbra nyúlik vissza. Az épület épp oly régi, mint amilyen ódon a körötte lévő Óváros. Ám a hajdani immár megújhodva áll, hogy otthonává váljon annak, amire talán mindig is rendeltetett: a művészetnek. Szentendre szíve ez a hely, a Kör utca által kerített szívet formáló „sziget” a „girbülő-görbülő körbe-görbe” utcácskák fókuszában, melyek ütőérként indulnak ki belőle, kinyúlva a város különböző részeihez, hogy eljuttassák az életet adó energiát annak minden szegletébe. Szakrális hely, ahol a Föld energiái a felszínre törnek, hogy átáramoljanak a fenti világba. Templomok tornyainak erdeje veszi körbe, hogy őrizze nyugodalmát, s megvédje a diszharmóniától és a káosztól, bármerről is próbálna reá törni. Őrködnek, mint megannyi óriás, s harangjaik nyelve üti az órát, hogy jelezze az itt szendergő létnek az idő múltát. Mert lelassul itt a lét, a szív dobbanása is halkabb, míg az idő mégis halad odakünn hajthatatlan. A lélek itt kitárul és magába fordul – egyszerre lesz a Világmindenség része és önmaga egésze.

Honlap cím: https://ori-art.com/index-HU.html

Facebook oldal: https://m.facebook.com/art.gallery.hungary