FLOW/ÁRAMLAT

2015. október 05.

A flow a tökéletes élmény pszichológiája, melynek alapjait Csíkszentmihályi Mihály fektette le. Az optimális emberi létezést, az élmények pozitív aspektusát – az örömöt, a kreativitást, az élet teljes felvállalását nevezi áramlatnak. Ez a ritka szubjektív állapot rendszerint akkor jön létre, amikor valaki testi vagy lelki teljesítményét megfeszített akarattal a végsőkig fokozza. A pszichológus szerint az örömteli élet egyedi alkotás, a passzív fogyasztói lét nem kínál igazi boldogságot és elmélyülést. A tökéletes élmény alapja a „flow”, vagyis az a jelenség, amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy minden más eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk, pusztán önmagáért – véli a kutató.

A kiállítás olyan alternatív életstratégiákat megvalósító személyekről és csoportokról készült fotóriportokat mutat be, akik átélik a „flow”-t hétköznapi élettevékenységeik során. A művészet számtalan áramlatélményt rejt magában, az alkotás folyamata is teljes koncentrációt igénylő, kreatív tevékenység. A fotográfusok az általuk választott csoporttal hosszabb időt eltöltve, a csoport belső dinamikáját, az egyéni emberi sorsokat és a személyes történetüket is megismerve készítik el riportjaikat. A kiállításon szereplő fényképek az alkotók személyes benyomásait, szubjektív élményeit is magukon viselik. Nem kívülállóként tekintenek a megörökíteni kívánt személyekre, hanem jellemrajzot is nyújtanak a riportalanyokról és választott, önkéntes életmódjukról, mely során közel kerülnek a „tökéletes élményhez”.

A tárlaton részt vevő fotográfusok képsorozatokat mutatnak be, egy-egy témát 6-8 fotó által reprezentálva. Néhány fotóprojekt a kiállítás koncepciójának felhívására jött létre, mások korábbi, de a tematikához szorosan illeszkedő anyaggal szerepelnek.

Pictorial Collective

A Pictorial Collective magyar fotográfusok és fotóriporterek csoportja. Létrejöttét az motiválta, hogy olyan fotográfiai közösség alakuljon, amelyben a tagok egymástól függetlenül, de egymást inspirálva dolgozhatnak. Céljuk, hogy tagjaik egyéni látásvilága mellett egymáshoz közel álló fotográfiai gondolkodásmódjuk tegye kiemelkedő szakmai műhellyé a Pictorialt.

A kollektívát három fotográfus alapította 2010-ben, Bácsi Róbert László, Móricz-Sabján Simon és Szabó Bernadett. A tagfelvétel meghívásos formában történik, elsősorban a fotóprojektek színvonala és látásmódja befolyásolja egy új tag felkérését. A húszas-harmincas éveiben járó generációt tömörítő tizenegy fős szakmai csoportot élvonalbeli sajtófotósok, fotográfusok alkotják, akik számos nemzetközi és magyar díj, valamint művészeti ösztöndíjak nyertesei. A reklám- és alkalmazott fényképészet, valamint a sajtófotó területéről érkező alkotók a fotográfia különböző határterületein is otthonosan mozognak. A csoport tagjaiként mindannyian a fotóriporteri szemléletet meghaladva, a napi hírképek létrehozásán túllépve, a művészeti formanyelv és az autonóm képriportok felé nyitnak.

Ars poeticájukban így definiálják tevékenységük lényegét: „Tagjaink hisznek benne, hogy a fotográfusok tanúk és hírvivők. Fontos számunkra a mindennapi helyzetek, a különféle társadalmi problémák bemutatása egyéni véleménnyel és látásmóddal. Mindannyian saját érzéseinkre és benyomásainkra támaszkodva láttatjuk az általunk választott témát – a legkülönbözőbb társadalmi és földrajzi környezetben.”

A társaság működésének egyik alappillére a folyamatos diskurzus, melytől nem idegen a kritikai hangnem, egymás munkáinak elemzése, érdemi értékelése sem. A reflektív szemléletű képalkotás, az érzékeny, személyes érintettségtől sem mentes látásmód, a privát és közéleti történésekkel kapcsolatos véleményformáló erő jellemzi a Pictorial Collective riportjait.

Kopin Katalin
művészettörténész, a kiállítás kurátora


Látogatható: 2015. október 17 – 2016. január 10 között, keddtől-vasárnapig, 10 és 18 óra között.