Felhívás javaslattételre: díszpolgári cím és PRO URBE emlékérem

2021. április 06.

Szentendre Város Önkormányzat felhívást tesz közzé Szentendre Város Díszpolgára Cím valamint PRO URBE Emlékérem adományázásának javaslattételére. A javaslatok beérkezési határideje: 2021. április 30. péntek.

 

Felhívás Szentendre Város Díszpolgára Cím valamint PRO URBE Emlékérem adományázásának javaslattételére

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete értelmében Szentendre Város Díszpolgára Cím adományozható – Szentendre Város Önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind helyi, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári címmel külön erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár.
A díszpolgári cím két személy között, az együttesen elért eredményük alapján, megosztva is adományozható.
Ebben az esetben 2 emlékplakett és 2 díszoklevél adományozható.
Évente 1 díszpolgári cím adományozható. A város díszpolgára(i) az adományozástól kezdve viselheti(k) a kitüntető címet, valamint élvezheti(k) a 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglalt kiváltságokat.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete szerint PRO URBE Emlékérem adományozható azon természetes személyeknek, csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki vagy amely a város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedő eredményt ért el.
Évente legfeljebb 3 PRO URBE Emlékérem adományozható, az emlékérem megosztva is adományozható, 2 személy között, az együttesen elért eredményük alapján, ebben az esetben 2 PRO URBE Emlékérem és 2 díszoklevél adományozható. Csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek 1 PRO URBE Emlékérem és 1 díszoklevél adományozható.

A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem egy személy részére csak egy alkalommal adományozható. Nem adományozható a képviselő-testület, valamint állandó bizottsága tagjainak az aktuális ciklusban.
A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem adományozására minden év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor, a díjakat a képviselő-testület nevében a polgármester adja át.

A kitüntetések adományozására tett javaslatokat személyekre és kitüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként kérjük beadni!

A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők;
c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
d) szentendrei egyesületek, szakmai és civil szervezetek, intézmények, vagy
d) legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2021. április 30. (péntek)
A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után, kérjük, e-mailben küldjék meg a fent megadott határidőig a jegyzo@szentende.hu e-mail címre.

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján a Köznevelési és közművelődési referenstől, a 26/785-034-es telefonszámon.

Javaslattétel Díszpolgári címre
Aláíróív Díszpolgári cím

Javaslattétel PRO URBE Emlékéremre
Aláíróív PRO URBE Emlékérem