Bábel a Bizottság-ligetben: street art, public art pályázat

2020. január 31.

A Ferenczy Múzeumi Centrum nyilvános pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Bizottság-ligetbe. A műalkotások tematikájának közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódniuk kell bibliai Bábel tornyához. A pályaművek beérkezési határideje: 2020. március 13.

A Ferenczy Múzeumi Centrum mint kiíró nyilvános pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Bizottság-ligetbe (a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterületre).

A PÁLYÁZAT CÉLJA: két különálló köztéri műalkotás létrehozásának és időszakos bemutatásának megvalósítása.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: A létrehozandó műalkotások tematikájának közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódniuk kell a Bibliában szereplő Bábel tornyához vagy annak szekuláris hagyományához.

KERETÖSSZEG: a pályázható összeg megvalósuló művenként maximum bruttó 900 000 Ft, amely a mű megvalósításához szükséges minden járulékos költséget magában foglal.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: a pályázaton a projektek megtervezői, alkotói vehetnek részt.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: a pályázatokat szakmai kuratórium bírálja el. A zsűri tagjai: Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész; Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója; Boros Lili művészettörténész; Szabó Noémi művészettörténész, az FMC Művészeti Főosztályának vezetője; Wesselényi-Garay Andor építész, építészettörténész. A bíráló bizottság a beérkezett pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit egyenkénti zártkörű konzultációra hívhatja be, amelyeken módosításokat, illetve további anyagokat is bekérhet a pályázóktól. A zsűri a konzultációkat követően, legkésőbb 2020. április 1-ig hozza meg döntését. A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek nevét a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján tesszük közzé.
IDŐTARTAM: a megvalósuló alkotások installálása 2020. június 15–19. között történik, a művek várhatóan 2020. szeptember 1-ig maradnak kiállítva a köztéren. A bontásra további öt munkanap áll majd rendelkezésre.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: a pályázatot egy nyomtatott és öt digitális példányban (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on, PDF-formátumban) várjuk hagyományos postai úton a következő címre: Ferenczy Múzeumi Centrum, Igazgatói Titkárság, 2000 Szentendre, Fő tér 2–5.
A Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást bármikor visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Jogi út ezen intézkedésével szemben kizárva.
A pályaművek beérkezési határideje: 2020. március 13.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: a pályázattal kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársától lehet e-mailben: fruzsina.kigyos@muzeumicentrum.hu érdeklődni.