A hely szelleme

2019. május 07.

Végéhez közeledik az ebben az iskolaévben Petricskó Zoltán alpolgármester támogatásával a szentendrei középiskolásoknak szervezett helytörténeti sorozat. Az Eleven Örökség városismereti vetélkedő negyedik, április 25-én lezajlott fordulója után már az ünnepélyes eredményhirdetés miatt izgulhatnak a résztvevő csapatok.

Három korábbi alkalommal – mint ahogy tudósítottunk is erről – az öt középiskolából 8-8 fős csapatokkal benevezett fiatalok Szentendre helytörténetével, művészetével, valamint a város működésével, ezen belül az idén két alkalommal is esedékes választások lebonyolításának módjával ismerkedhettek meg, s adhattak számot tudásukról.
A negyedik alkalommal a 2019-ben is szép számmal előforduló, megemlékezésre, megünneplésre méltó „kerek” évfordulók közül válogattuk ki a szerintünk legjelentősebbeket. Ezek azok az események, amelyek a „genius locit”, a „hely szellemét” máig hatóan befolyásolták, s amelyek ismerete nélkül mindnyájan szegényebbek lennénk egy kicsit.
330 éve kötötték meg a karlócai békét a Szent Liga és az Oszmán Birodalom tárgyaló felei, s bár ez Magyarországnak a török kor végét jelentette, a hozzánk menekült délszlávokban ekkor vált bizonyossá, hogy a felszabadító háború a Balkánon már nem folytatódik; itt tartózkodásuk immár nem ideiglenes, hosszú távra kell, hogy berendezkedjenek Szentendrén is. S ez az időszakot tekinthetjük a város arculatát mindmáig meghatározó, nagy építkezések kezdetének, ekkortól kezdve alakult ki Szentendre egyszerre barokk és mediterrán jellege, melyet nagy részben a néhány esztendő helyett több mint 200 évig – vagy véglegesen – itt maradt szerbeknek és dalmátoknak köszönhetünk. A vetélkedő két állomásán a diákok e két nép épített és szakrális örökségével foglalkoztak.
120 éve alapították meg az első Szent-Endre és Vidéke című újságot, mely lap három újraalapítás után (a legutóbbi 32 éve történt) ma is a helyi tájékoztatás egyik legfőbb és 1987-től mindenképpen legrégebben töretlenül működő sajtóorgánuma. A téma kapcsán a csoportok egy kreatív feladat megoldása során az újságírás műhelytitkaiba nyertek bepillantást.
100 éve, 1919. március 22-én kiáltották ki városunkban is Tanácsköztársaságot, mely itt is szenvedést, elnyomást, terrort, és ártatlan áldozatot is követelt. Június 25-én lesz a centenáriuma Dr. Kucsera Ferenc katolikus káplán meghurcolásának és kivégzésének. Az eseménytörténetet a vetélkedő gyerekek egy megrázó dramatikus játék keretében ismerhették meg.
50 éve, 1969-ben tartották meg a Fő téren az első Szentendrei Teátrum előadást, melynek megünneplésére nagyszabású projekt indult el a közelmúltban: elkészült a folyamatosan bővíthető honlap – https://teatrum50.szent-endreiteatrum.hu/ – melyből nem csak a kutatók, de a Teátrumot több-kevesebb ideje figyelemmel kísérők is visszatekinthetnek az elmúlt fél évszázad szentendrei színháztörténetére. A vetélkedő Teátrum’50 állomásán a résztvevők ezzel a honlappal ismerkedtek, s egyúttal belekóstolhattak a nem „random böngészős”, de tudatos online anyaggyűjtés módszertanába. De a böngészést mindenkinek – különösen az idősebb korosztálynak – javasoljuk! Rendkívül élvezetes ugyanis belelapozni a 10-20-30-40 évvel ezelőtti Szentendrei Nyár (és Teátrum) műsorfüzetekbe, felidézni segítségükkel és a már szinte elfelejtett plakátokon keresztül az akkor szerzett élményeinket!
A vetélkedő ezzel még természetesen nem ér véget, az utolsó, 5. fordulóban a diákoktól olyan „vallomásos” fotókat kértünk, amelyből a városhoz fűződő pozitív (és negatív) érzelmeiket ismerhetik meg a szervezők és a velük vetélkedő csoportok is.

Krizbainé Szabó Éva