MATTIS TEUTSCH JÁNOS – Az avantgárd jegyében

2015. szeptember 02.

A kiállítás október 4-ig a művész 31 alkotását mutatja be (10 linómetszetet, 9 akvarellt, 4 pasztellt és 8 kisplasztikáját) a Brassói Képzőművészeti Múzeum gyűjteményéből.

Mattis-Teutsch János sokoldalú alkotó volt (festő, grafikus, szobrász, művészet-teoretikus és költő), a közép-európai térség avantgárd művészetének kimagasló képviselője.

A kiállítás bemutatja Mattis-Teutsch művészi fejlődését az 1917–1932-es korszakból, amely a művész alkotói virágkorának tekinthető, amikor aktívan részt vett a térség avantgárd mozgalmaiban: Magyarország (MA; 1917–1918), Németország (Der Sturm; 1921–1925) és Románia (Contimporanul, Integral; 1924–1925), továbbá bemutatja az európai avantgárd képviselőivel (Vaszilij Kandinskij, Franz Marc, Der Sturm) fenntartott kapcsolatait és összefonódását.

Saját, avantgárd szellemben fogant képzőművészeti formanyelvének fokozatos kialakulását követhetjük nyomon Mattis-Teutsch linómetszetein, akvarelljein és pasztelljein keresztül, betekinthetünk alkotóműhelyébe, ahol a művész új kifejezési formákkal kísérletezik. A kiállításon szereplő műalkotásokon keresztül bepillantást nyerhetünk Mattis-Teutsch stilisztikai fejlődésébe: a szimbolikus tónusú posztimpresszionista tájképeken keresztül láthatjuk közeledését az absztrakt expresszionizmus felé a „Der Blaue Reitter” művészcsoport hatására (például a „Lélekvirágok” ciklus), majd később a konstruktivizmus felé, amelynek eklatáns példái a ’30-as évek elején készült stilizált aktjai.

MAttis2A budapesti művészeti közeg jelentősen hatott művészetére (a budapesti Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolán végezte tanulmányait), valamint itt lépett először nyilvánosság elé. Mattis-Teutsch csatlakozott Kassák Lajos MA művészeti csoportjához, amely kiállításokon keresztül népszerűsítette, továbbá a „Ma” című folyóirat adta ki linómetszeteit (Linoleum Album).

A tárlaton látható alkotások az elmúlt húsz év legjelentősebb Mattis-Teutsch-kiállításain szerepeltek: „Mattis-Teutsch és a Der Blaue Reiter”, Magyar Nemzeti Galéria Budapest, Haus der Kunst München, 2001; „Hans Mattis-Teutsch, az avantgárd művésze”, Brassói Képzőművészeti Múzeum, 2009; „Hans Mattis-Teutsch. Egy erdélyi avantgárd művész, a Brassói Képzőművészeti Múzeum gyűjteménye”, Temesvári Képzőművészeti Múzeum, 2013.