Események betöltése

Menjünk mi is Betlehembe

2018-12-01. 16:00 - 2019-01-07. 17:00

Leírás

Óvodásokkal az evangélikus templomtól a Fő téri betlehemi istállóig adventi szombatokon és vízkereszt napján

„Üzenetünk van, amelyet tovább kell adnunk, szomszédainknak, városainknak, az egész világnak. Örökségünk van, amelyet át kell élnünk és hirdetnünk kell minden újonnan születőnek.” – Károli Gáspár

December 1. 16:00
Advent első szombatján
„Megjövendölve volt régen…”
Angyali üdvözlet – Mária és József szobránál az evangélikus templom udvar kapujánál az evangélikus Zenei Óvoda és a Református Óvoda óvodásaival és óvónőivel. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész beszél az angyali üdvözletről. Énekelnek a gyerekek és az óvónők, majd mécsessel a kezükben énekelve viszik az angyali üdvözletet a Dumtsa korzó forgatagába.

December 8. 16:00
Advent második szombatján
„Üdvözítőtök született…”
Az evangélikus templom melletti „pásztorok tanyája” faragott szobrai megelevenednek a Püspökmajori óvodások, óvónők pásztorjátékával. Dani Zsolt baptista lelkész beszél a Biblia üzenetéről: „Üdvözítőtök született…” Pásztorokként indulnak a betlehemi istálló felé, mécsesekkel a kezükben, énekelve és helyenként botos táncot járva.

December 15. 16:00
Advent harmadik szombatján
„Menjünk mi is Betlehembe…”
Az evangélikus templom melletti pásztorok tanyájánál szedelőzködnek, ajándékokat visznek magukkal a Bimbó utcai óvódások, óvó nénik. Bécser Róbert ferences atya útra bocsájtja a kis „pásztorokat” a Biblia üzenetével. Imbolygó lámpásokkal, énekelve egészen a Fő téri betlehemi istállóig mennek.

December 22. 16:00
Advent negyedik szombatján
„Azon van egy rengő bölcső, abban fekszik az Úr Jézus.”
A Fő téri betlehemi istálló „bölcsőjét” ringatják énekszóval a Szivárvány és a Szent András óvodák óvodásai és óvónői. Blanckenstein György róm.kat. plébános üzenete karácsony estéjére. Az örömhírt elviszik a gyerekek mécsesekkel a kezükben a Dumtsa korzó sokadalmába.

  1. január 7. hétfő 10:00
    Vízkereszt napja után
    „Három királyok napján…”

Az evangélikus templom mellett gyülekeznek az óvodások, az óvónők, akik advent szombatjain átélték a betlehemi történetet. Dr. Harmathy András református lelkész bezárja a karácsonyi ünnepkört. A gyerekek és az óvónők énekelve a Három királyok szobrához mennek. Három gyermek királynak öltözik, és együtt vonulnak a Fő téri betlehemi istállóig. Énekekkel, versekkel búcsúztatják a karácsonyi ,egyház,vallás,ünnepünnepkört.

Szentendre belvárosa