Események betöltése

Kucsera Ferenc mártíriuma — Megnyitó

2019-10-24. 18:00 - 19:00

Leírás

Kucsera Ferenc mártíriuma – Történeti narratíva és kortárs reflexiók
(For the English text please scroll down.)

A megnyitó időpontja: 2019. október 24., csütörtök 18 óra
Helyszín: Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum, Szentendre, Bogdányi utca 10.

Történész kurátor: Fábián Laura
Művészeti kurátor: Muladi Brigitta
Tudományos munkatársak: Sz. Tóth Judit, Tyekvicska Árpád

A kiállítás 2019. 10. 25. – 2020. 03. 29. között keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között, 2019. 11. 02. – 2020. 02. 29. között 10 és 17 óra között tekinthető meg.

Az 1892-ben, Léván született Kucsera Ferenc közösségi ember volt, aki fontosnak tartotta a római-katolikus egyház által képviselt elvek, tanok és értékek nyilvános megvallását, képviseletét. Az egyházi pályát választó ifjú Szentendrére került, ahol a szorosan vett papi szolgálat mellett újságot szerkesztett, és egymaga végezte a hitoktatást valamennyi városi iskolában. A gyermekek nevelésében annyira elhivatott volt, hogy amikor a Tanácsköztársaság időszakában az iskolai hitoktatást betiltották, saját kápláni szobájában gyűjtötte össze a legkisebbeket, és rajzos, zenés foglalkozásokat tartott nekik. Konok következetességgel képviselt morális elvei miatt a város vezetését átvevő kommunisták 1919. június 25-én kivégezték. A fiatal káplán mártírhalálát a szentendreiek hatalmas veszteségként élték meg. Emléke a mai napig élénken él a városban, ahol immár egy emlékkereszt is áll, néhány méterre halála helyszínétől, a Duna-parton. A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítása Kucsera Ferenc életét idézi meg – egy évszázad távlatából.

A káplán relikviái, a forrásdokumentumok, a korhű ruhák, bútorok, plakátok és fegyverek mellett egy szakrális fényinstallációt is láthatunk, két kortárs műalkotás pedig megidézi a háborút és az erőszakot.

Meghívott kortárs képzőművészek: Kőnig Frigyes, Mátrai Erik, Szabó Ádám

Kőnig Frigyes (1955) archaeológiai érdeklődésű képzőművész, aki egy híres-hírhedt történelmi figurát, a Véres Bárót jeleníti meg festménysorozatán. A mongol nemzet megmentőjeként is emlegetett, egy teokratikus államért küzdő hadvezér a bolsevikok elleni harcában hasonlóan végezte, mint Kucsera Ferenc. Roman Fjodorovics Ungern-Sternberget 1921. szeptember 15-én statáriális bíróság ítélte golyó általi halálra. Az ítéletet még aznap végrehajtották.

Mátrai Erik (1977) festőként végzett, de legsikeresebb munkái egész termes fényinstallációk. Ezek közül a Glória kúp című munka látható a kiállításon: a dicsfény, nimbusz, aureola, aranyos fényjelenség az Isten által kiválasztott személyek kiemelésére hivatott. A festészetben korongként, sugárkoszorúként ábrázolt tünemény ezúttal egy meditatív, intim térben megtapasztalható fénykúp formáját ölti magára.

Szabó Ádám (1972) War Game objektsorozatának egyik makettje, az Ön itt áll című térinstalláció egy olyan drámai szituációt teremt újra, amikor gyilkos és halálra ítélt állnak egymással szemben. Az első világháborús fegyverek élethű, kézzel faragott modelljei egy a valóságban eldördülő sortüzet idéznek meg. A látogató az installáció terébe érkezve belehelyezkedhet egyik vagy másik szerepbe.

Kucsera Ferenc tanítványaival © Keresztelő Szent János Plébánia, Szentendre

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

﹒﹒﹒

Az FMC eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

The Martyrium of Ferenc Kucsera – Historical Narrative and Contemporary Reflections

Opening: 6 pm 24 October 2019
Venue: Ámos Imre – Anna Margit Memorial Museum, Szentendre, Bogdányi utca 10.

Historical curator: Laura Fábián
Art curator: Brigitta Muladi
Research fellows: Judit Sz. Tóth, Árpád Tyekvicska

The exhibition is on view between 25. 10. 2019 – 29. 03. 2020 from Tuesday to Sunday between 10 am and 6 pm, between 02. 11. 2019 – 29. 02. 2020 between 10 am to 5 pm.

Born in Léva/Levice in 1892, Ferenc Kucsera was a social person who felt that professing and representing the principles, doctrines and values of the Roman Catholic Church was of prime importance. In preparation for an ecclesiastical career, the young man ended up in Szentendre, where, in addition to serving as a priest, he also did some newspaper editing and taught catechism classes in the town’s schools. He was so dedicated to the cause of teaching children that, when the Social Republic banned religious education in schools, he gathered the youngest in his own chaplaincy room and held activities for them with music and drawing. On account of his moral principles, which he stood by with stubborn consistency, he was sentenced to death when the communist assumed control of the town’s governance: he was executed on 25 June 1919. The loss of the young chaplain who died a martyr’s death was experienced by Szentendre’s locals as a great blow. The town has cherished his memory ever since; his memorial cross still stands on the Danube bank, a few metres away from the place of his execution. The exhibition of the Ferenczy Museum Center commemorates Ferenc Kucsera’s life – from the perspective of the hundred years that have passed since his death.

In addition to the chaplain’s relics, source documents, period apparel, furniture, posters and weapons, viewers are presented with a sacred light installation, as well as two contemporary works of art that invoke images of war and aggression.

Invited contemporary artists: Frigyes Kőnig, Erik Mátrai, Ádám Szabó

Frigyes Kőnig (1955) is a visual artist with an interest in archaeology, whose painting series portrays a famous – and infamous – historical figure, the Bloody Baron. As a warlord fighting for a theocratic state – who was also referred to as the saviour of the Mongolian nation – Roman Fyodorovich Ungern-Sternberg met a similar end in his fight against the Bolsheviks, as Ferenc Kucsera. State prosecution sentenced him to execution by firing squad on 15 September 1921, to be carried out that day.

Erik Mátrai (1977) earned his degree as a painter, but he is best known for his room-size light installations. Of these, the work entitled Glory Cone is displayed at the exhibition. A halo, nimbus, aureole, or occurrence of golden light is generally meant to distinguish persons chosen by God. Depicted in painting as a disc or halo of light rays, the phenomenon here takes the form of a cone of light to be experienced by viewers within a meditative, intimate space.

Ádám Szabó (1972) exhibits his spatial installation entitled You Stand Here. The displayed mock up, which is part of his object series War Game, recreates the dramatic situation where the murderer faces the one he is about the execute. The true-to-life, hand-carved models of WWI weapons invoke the round of shots fired in the real scenario. Visitors, upon arriving to the installation space, can opt to assume either role.

We reserve the right to make changes to the programmes.

﹒﹒﹒
During FMC events, photography and video recordings may occur. With your participation, you consent to the use of this material by the FMC on its website and social media sites. You may withdraw your consent at any time at info@muzeumicentrum.hu.

Ámos Imre – Anna Margit múzeum

Bogdányi út 12.
Szentendre, Pest 2000 Magyarország

+36205301541