Események betöltése

HANIKO: aka 赤 megnyitó

március 4. 16:00 - 19:00

Leírás
A Vinczemill Műhelygaléria tisztelettel meghívja:
HANIKO, vizuális művész, aka 赤 című kiállítás megnyitójára.
Megnyitó: Március 4. szombat 16.00
A kiállítást megnyitja: Winkler Nóra, művészeti újságíró
Zenés produkció: Okos Viola, énekes, dalszerző
Az aka szó jelentése Herbert Anikó aka HANIKO életében most átalakul. Aka immár nem a művésznevet takarja (also known as), hanem a japán jelentését realizálja. A kiállítás címét rejtő aka 赤 szó immár a japánul piros, vörös jelentésű főnevet takarja. Az i hang hozzáadásával a főnév melléknévvé válik (akai). Ez a tónus aktív főszereplője az alkotó papírkollázsainak, ugyanis a vörös fonál egy véletlen folytán került évekkel ezelőtt az első kivágott papírkép sorozatába. Röviden összefoglalva a történet: egy londoni utazás, Tate Múzeum könyvesboltja, egy ajándékkönyv (Jorge Luis Borges) és Cuj Pen végtelen labirintusa. A vörös fonál a művésszel maradt, bár néha balti kalandok alkalmával kékké változik, ezúttal itt a meleg árnyalat dominál.
Úgy tartják, hogy az első színekkel kapcsolatos szavak Japánban a 8. században jelentek meg az első verses gyűjteményben, aminek a neve Manyoshu vagyis, „ Tízezer levél gyűjteménye “.
Az akkoriban színekre használt alapvető melléknevek száma mindössze négy volt: piros, fekete, fehér és kék. Lehet, hogy ez a négy jelző túl kevésnek tűnik, de valójában mindegyik szónak nagyon széles volt a jelentéstartománya, és az emberek képesek voltak velük finom jelentés- és hangulati különbségeket kifejezni különböző kontextusokban. Ez a párhuzam fedezhető fel HANIKO finom, légies, a képzelet határaitól mentes tereiben.
A papír, mint legfőbb médium, nem csak alapanyagként szolgál HANIKO számára, hanem a munkák tárgyává is válik: „ Azt szeretném, ha az emberek erőt merítenének a munkáimból. Úgy érzem, hogy a papírban minden benne van: a természet, az ember, az élet. Sőt én kifejezetten élvezem, ha egy papírmunkán sérülések, gyűrődések keletkeznek, mert úgy gondolom, hogy azok adják meg az igazi mélységét. A papír ráadásul maga a tabula rasa: egy felület, amin mindent elölről lehet kezdeni. Szeretem ezt a médiumot, mert közel áll az irodalomhoz, hiszen a költők és írók is papírra jegyzik le a műveiket. Az pedig különösen izgalmassá teszi, hogy mennyire másképp használják a nyugati és a keleti kultúrákban.”
A művész hol találhatott volna „otthonra” legújabb kiállítása számára, mint a Vinczemill papírműhelyében, melyet Vincze László papíripari mérnök 1985-ben alapított, és ahol 2000 éves kínai hagyományokon alapuló technológia szerint készülnek a valódi kézzel merített papírok.
A kiállítás ideje alatt egyedi nyomatokat lehet vásárolni A/3-as méretben, ami akár keretezve is kérhető és természetesen vincze-papírra készül.
A tárlat megtekinthető munkanapokon 8.00 és 17.00 között április 14-ig.
Cím: 2000 Szentendre, Anna utca 16.
//
The Vinczemill Workshop Gallery cordially invites you:
to the exhibition opening and reception of ’’aka / 赤” by visual artist HANIKO.
Official opening and reception: Saturday 4 March 2023 at 4.00 pm
To be opened by: Winkler Nóra, art journalist
Music: Viola Okos, singer, songwriter
The word ’’aka” takes on a new meaning in Anikó Herbert aka HANIKO’s life. It no longer
refers merely to the artist’s alias (’also known as’) but also to its Japanese denotation. The
word aka 赤 in the title of the exhibition in Japanese means red (as a noun). By the addition
of the sound ’i’ the noun turns into an adjective (akai). This color is an essential feature, a red thread, in effect, of Herbert’s paper collages ever since an actual red thread accidentally
ended up in her cut paper picture series. Long story short: it comes from a trip to London.
From a bookstore at the Tate museum and a gift book (Jorge Luis Borges) with Cuj Pen’s
infinite labyrinth in it. The red thread stayed with HANIKO ever since. Although it turns blue
during a Baltic adventure, once again the warm, fiery tone dominates here.
It is believed that the first words connected with colors appeared in Japan in the 8th century in a collection of poetry named “Manyoshu” or the ‘Collection of Ten Thousand Leaves’. The number of adjectives referring to colors at that time was altogether four: red, black, white and blue. Four adjectives may seem few, but in fact each word had a wide semantic scope which made in different contexts possible the expression of fine and subtle differences in meaning and tone. This characteristic, indeed, is also true of Herbert’s delicate and imaginatively unbound spaces.
Paper, as the main medium, serves not only as material for HANIKO but becomes the very
subject of her works. “I would like to inspire people. I think paper contains everything: nature, humanity, and life. I particularly appreciate the fortuitous tears, creases or wrinkles in my paper works because I think it’s those imperfections that give it a real depth. Paper is basically the ‘tabula rasa’ itself: a surface that always lends itself to a new beginning. I love this medium because it is very close to literature, given that poets and writers write on paper too. And what makes it especially exciting is how differently it’s used in Western and Eastern cultures.” Where else could have HANIKO found a better “home” for her newest work than the Vinczemill paper workshop founded by László Vincze paper engineer in 1985, and where real handmade paper is being produced based on the technology the comes from 2000 year old Chinese traditions.
The exhibition is open for visitors till the middle of April during weekdays between 8.00 am and 5.00 pm
Address: Anna Street 14, Szentendre 2000

Helyszín: Vinczemill