A Hónap műtárgya: Szakács Imre: Hommage á Hollósy Simon

2019. szeptember 16.

A Városházán, a szentendrei kortárs művészeket bemutató képzőművészeti sorozatban szeptember 25-től Szakács Imre alkotását láthatja a közönség. A Hommage á Hollósy Simon című kép kiállítását a művész könyvbemutatójának napjára időzítették.

Szakács Imre könyvbemutatójához kapcsolódva 2019. szeptember 25-től látható a Városházán a következő hónap műtárgya, a Hommage á Hollósy Simon című festmény. A Városháza dísztermében ezen a  napon, szeptember 25-én szerdán 18 órakor tartják a Tisztelet a Szentendrei Festők Társasága Alapítóinak című könyv ünnepélyes bemutatóját.

Szakács Imre

1948-ban született Budapesten.

1969 óta vesz részt hazai és nemzetközi kiállításokon.

Jelenleg Szentendrén él és dolgozik.

1963-67: A Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola növendéke. 1975-78: A hamburgi Képzőművészeti Főiskola hallgatója. 1973-76: Az Alsó-Szászországi Képzőművészek Szövetségének tagja.

1981-től tagja a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, 1992-től a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, 1993-től a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának, 1989-től a Szentendrei Grafikai Műhelynek, 1995-től a Szentendrei Régi Művésztelepnek. Alapító tagja a Szentendrei Műhely Galéria Egyesületnek és a Szentendre Művészetéért Malom Alapítványnak. 1999-től Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület elnöke, 2002-ben elindítja a Nagybányai művészteleppel a művészcsere programot.

2004-től elnökségi tagja az Európai Művésztelepek Szövetségének, 2005-től az Európai Művésztelepek Szövetségének alelnöke, 2005 és 2009 között a magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének festő szakosztályában vezetőségi tag. 2005-től 2015-ig a MAOE vállasztmányi tagja, 2005 elindítója a Barbizon-Szentendre testvérvárosi kapcsolatnak, majd 2007-ben aláírója a barbizoni és szentendrei művésztelep együttműködési megállapodásának. 2005 és 2010 között a MAOE Képzőművészeti Tagozat vezetőségének tagja, 2006 és 2012 között tagja volt a Szentendre Város Művészeti és Műemlékvédelmi Tanácsának, 2011-től a Nemzeti Kultúráért Egyesület képzőművészeti szekciójának, 2011-től a Szolnoki Művészeti Egyesületnek. 2013-ban Szentendre Város Díszpolgára, 2015-től a Magyar Festészet Napja Alapítvány nemzetközi kapcsolatok referense volt.

Munkái megtalálhatóak magángyűjteményekben és intézményi kollekciókban, Magyarországon és Kanadában (Marathon Building, Ontario Place, Hotel Ramada Inn), táblaképei pedig Európán kívül az Egyesült Államokban, Kubában és Indiában.

Szakács Imre munkássága összeolvadt Szentendrével, ahol él és dolgozik. Az utóbbi években számos külföldi művésztelepre, kiállításra kapott meghívást, ami kitágította horizontját, és inkább a makro környezet felé fordult. Figyelmét a burjánzó növényzet, a fák és az állatok helyett a hegyvonulatok, vízfelüleletek, éteri tájak foglalják le. Expresszív vonal és színorgiáiban egyre jobban ráismerünk a keleti ember panteisztikus világszemléletére, nem véletlenül emlékeztetnek a hegyvonulatai Hokuszai nagy hullámára. Műveiben hangsúlyozza, hogy a szépség az isteni anyag kiáramlásának egy formája, amelyet a művész tesz láthatóvá.

Az itt látható hommage a művész egyik klasszikus hazai példaképét, Hollósy Simont idézi meg. Mucsi Andrást idézve: „Ha valaki vállalkozna élményekben és katasztrófákban gazdag századunk utolsó szakaszának megírására, a századvég művészetének ismertetéséből nem maradhatna ki az a következetesen a maga útját járó művésztípus, melyet Szakács Imrében ismerhetünk meg. Gondolkodó művész, aki a lét és a nem lét, a sötétség útvesztőibe kényszerített értelem, a kegyetlenségnek kiszolgáltatott érzelem, az emberhez méltó létezés vagy a végső pusztulás soha meg nem válaszolt kérdéseit feszegeti. … A szürrealizmus eszközeit is használó, de sajátosan egyéni látványteremtő képessége, fegyelmezett színkultúrája, festői előadásának igényessége lefegyverző hatással van a szemlélőre.”

Muladi Brigitta