51. „Jean Monnet” est a Párbeszéd Házában

2019. január 14.

A Megbékélési Mozgalom életét szervező Charta XXI Egyesület vezetősége 2014 májusában hozta létre Jean Monnet-emlékérmet, amellyel olyan embereket tüntetnek ki, akik sokat tettek a Közép-Európában élő nemzetek megbékéléséért. Az ez évi díjazott Szvorák Katalin. A Charta XXI Egyesület 2019. január 24-én, csütörtökön 18 órakor tartja az 51. „Jean Monnet” estjét a Párbeszéd Házában (Budapest VIII. ker. Horánszky u. 20). A korábbi ötven Jean Monnet estén egyszer sem fordult elő, hogy az egész estét énekszó töltse ki. Békességes énekszó. Idén ezzel a munícióval indulunk neki a következő ötvennek.

A Dalvándorlástól a Dalüzenetig

A Kossuth-díjas Szvorák Katalin háromtucatnyi önálló albumának szűkített terces summázata ez a koncert, melynek alfája-omegája a megbékélés, az a keskeny ösvény, melyen Szvorák Katalin dalolva közlekedik négy évtizede. Nem véletlen a töretlen hite, hiszen az egykori csehszlovákiai kisebbségi sors bizonyos többlettel is megáldotta és ezt tudatosan alakította egy közép-európai, Kárpát-medencei nemzetek közti megbékéléssé. Számos lemezén olyan közös dallamok hallhatók eredeti nyelveken, melyek összekötnek bennünket. Az ökumené jegyében született Teremtés dicsérete című egyházi énekeket tartalmazó lemeze is a megbékélést szolgálja. A mostani koncert egy kis Kárpát-medencei vándorlás, ahol az egyes gondolati egységek tematikus tételekkénthárom kiváló zenész segítségével kelnek életre és minden emberi rezdülésre-életérzésre rácsendülnek és mély zenei intuícióval újra hangolva támadnak fel Cserta Balázs fúvós hangszereivel, Kiss Ferenc multi-instrumentalista muzsikájával és Szabó Dániel cimbalomjátékával. Vendég: Lábas Viki.

Program

 1. Käfer István bevezetője
 2. Szvorák Katalin koncertje
  Elvágyódás – Hazagondolás

Elindultam hosszú útra (Gömör m.) * Árvalányhaj és a gyöngyvirág (Nógrád m.) * Fohász (megzenésített vers) * Elindultam szép hazámból (Békés m.) * Ideje bújdosásimnak – Felsütött a napsugárja – Ha kiindulsz Erdély felől…(Csík) * Bartók: Négy szlovák népdal (Zólyom.m.,Varga I. ford.)

 1. Havas tavasz

Szép fehér pakulár (Moldva) * Ja som bača – Juhász vagyok, megvénültem (Árva, Varga I. ford.) * Havas-havas (Nyitra m., Varga I. ford.) * Tavasz-tavasz (Moldva) *Hǎi supǎrat ca (Bihar) – Jaj, de szépen szól egy harang (Moldva) * Tavaszi szél vizet áraszt (Moldva)

III . Kettő + kettő (szerb és horvát dalok)

Višnjica (Pest m.)*Sestra bratu (Pest .m) * Sveti Ivo (Baranya) * Na ivansko ( Somogy m.)

 1. A Teremtés dicsérete

Ki mint Isten az eget (görög katolikus fényének) * Mérhetetlen Úr (Assisi Szent Ferenc Naphimnusza) * Mint a szép híves patakra (42. zsoltár) *Já ribon (szefárd asztali ének) * Amilyen magasan van az ég (103. zsoltár) * Csillagoknak teremtője (evangélikus ének)

 1. Stafírung

Bécsi kapitányné – Aşteptaţi mǎi crusti (Moldva) * Hopp, ide tisztán (Csallóköz) – Oj, chmielu (Lakodalmas lengyel) * Kárpáti menyasszony (erdélyi jiddis, Kányádi S. ford.) *Numi, numi (héber bölcsődal )

 1. Huszita vándordallamok

Spí má milé poupě (cseh altató) – Most jöttem Erdélyből (Moldva) * Hraj mi srpok (Felföld) – Gyere ki szívem (Moldva) * Načo si sa vydávala (Felföld) – Elment a tyúk vándorolni (Moldva)

VII. Határmezsgyén

Hej, így tedd rá (Szörényi-Bródy) * Miért hagytuk, hogy így legyen (Szörényi-Bródy)

VIII.  Esti dal (Nógrád)

 1. Simon-Palov Judit ismerteti a Charta XXI. Elnökségének határozatát
 2. Laudáció: Hollós Máté és Fónagy János
 3. A Jean Monnet érem átadása (Surján László)
 4. Reflexió: Szvorák Katalin

A rendezvény nyilvános, a belépés díjtalan. Az előadás után kis pogácsázás és koccintás a díjazott tiszteletére.

Dr. Surján László